Gentle Vinyasa (6.9.2017)

Závazná přihláška

Večerní lekce jemné Gentle Vinyasa jógy s Martinou Jaskowiec. Každou středu v 19.15 hodin!

Gentle Vinyasa

Závazná přihláška