Typy a styly Jógy

Dnes existuje nepřeberné množství stylů jógy. Jen s těžkostí můžeme říci, která je ta „pravá“. Tak jako existuje velké množství typů lidí, existují různé cesty jógy. Potřeby, očekávání, ale i zdravotní konstituce či otevřenost mysli je u každého člověka individuální.

Obvyklá praxe bývá, že lidé se zájmem o jógu většinou chvíli tápou a hledají v různých hodinách, aby si pak nakonec každý našel právě ten styl či metodu, která jim pomůže rozvinout jejich spirituální potenciál, či se alespoň cítit lépe ve vlastním těle.

Nic nebrání tomu, abyste si pár stylů vyzkoušeli, ale jak říká Patandžali ve svých Jóga Sútrách.... Až najdete svou metodu či učitele, vytrvejte! Jen pravidelnou, dlouho trvající a poctivou praxí nám jóga odhalí podstatu nás samých, naší existence. Tak jako v meditaci zkoušíme pohodlnost sezení, jakmile už jednou pozici zvolíme, vytrváme a pak ji používáme jako nástroj k dosažení vyššího vědomí a ponoření se do sebe samých. Jen setrváním tak můžete jít do hloubky a nalézt v sobě to, co se ve vás skutečně ukrývá.

Doufáme, že vám následující krátký přehled pomůže zkrátit vaše tápání. Výčet samozřejmě neobsahuje všechny typy, styly a odnože jógových škol a metod, ale jen pár nejznámějších (abecedně seřazeno).

ANANDA – důraz na meditaci

Klidný styl jógy, který kombinuje dech, pozitivní afirmace, jógové pozice (tzv. asány) d. Pro tento styl je typické využívání pozitivních afirmací zatímco držíme v jednotlivé pozici. Jemný styl cvičení asán nás má připravit na pozdější meditaci. Tento styl byl vyvinutý Američanem Donaldem J. Waltersem, známého take pod jménem Swami Kriyananda, který 45 let svého života zasvětil studiu učení jogína jménem Paramhansa Yogananda (autor knihy Autobiografie Jogína).

ANUSARA – vedená srdcem

Založená Johnem Friendem v roce 1997. Anusara jóga spojuje oslavu srdce s univerzálním principem správného uspořádání, vyváženým energetickým provedením asány. V této škole jógy jsou respektovány možnosti a omezení každého studenta.

ASHTANGA VINYASA JÓGA – náročná posilovací jóga

Byla vyvinutá jogínem K. Pattabhi Joisem, žákem (stejně jako B.K.S Iyengar) Krishnamacharya. Je to osmi-pilířová jóga, zahrnující všechny prvky Patandžaliho systému jógy. Jedná se o fyzicky náročnou metodu cvičení, která není nejvhodnější pro začátečníky. Zahrnuje spojení dechu a progresivních, pokračujících sérií pozic, které produkují teplo. Pocením pak dochází k detoxifikaci svalů a orgánů a zlepšení cirkulace, flexibility, výdrže. Vytváří lehké, silné tělo a klidnou mysl. Mysore styl pak značí praxi, kdy každý student cvičí pod dohledem učitele memorizovanou sérií cviků, jejichž obtížnost se stupňuje.

BAPTISTE - horké jógy

Metoda, kdy se cvičí ve vyhřáté místnosti, na rozdíl od Bikram se ale cvičí power jóga ve stylu vinyasy, pozic je více.

BIKRAM - horké jógy

Metoda vyvinutá Bikramem Choudhury zapojuje do jógové praxe teplo. Stává se z 26 pozic a dvou dechových cvičení, které se každou hodinu opakují. Cvičí se v místnosti vyhřáté na 38-42 stupňů. Jedná se o fyzicky náročnější cvičení, jehož úkolem je detoxifikovat tělo a protáhnout do hloubky svaly.

HATHA – splynutí protikladů v harmonii

Je to klidná forma jógy zaměřující se na jednoduché pozice, kdy přecházíme z jedné do druhé ve velice pohodlném rytmu. Hatha jóga je základem ostatních typů jógové praxe. Zahrnuje asány, pranajámu, meditaci i hadí sílu zvanou Kundalini. Pozice „nešponujeme“, přecházíme klidně a mírně a výsledkem je uklidněná mysl a meditativní nálada.

INTEGRAL – hojivá síla relaxace

Tato škola jógy je spojována s dvěma postavami: zakladatelem Swami Satchidananda, mužem, který na festivalu Woodstock učil davy zpívat OM, a jeho žákem Dr. Deanem Ornishem, který využívá jógu jako nástroj léčby svých pacientů se srdečním onemocněním. Tento tradiční styl jógy klade důraz jak na pranajámu (práce s dechem), tak na meditaci i cvičení pozic. Cvičí se pomalu, klade se důraz na spirituální praxi.

ISHTA – kombinace tantry, hatha a ayurvedy

Vyvinuta jihoafrickým učitelem Mani Fingerem, pokračovatelem je jeho syn Alan Finger. Metoda známá především v USA, kdy otevíráme energetické kanálky pomocí pozic, vizualizací a meditací, samotné cvičení asán je pak vedeno stylem vinyasy v umírněném tempu.

IYENGAR – symetrie a přesnost

Metodu proslavi B.K.S. Iyengar, který byl stejně jako Pattabhi Jois žákem Swami Brahmacharya. Oproti němu je však styl pomalejší a klade důraz na precizní a technicky správné provedení pozic. Využívá hojně všech pomůcek jako jsou pásky, cihličky, deky a další. Každá pozice je pak držena o kapku déle než je tomu v jiných stylech.

JIVAMUKTI – kombinace vinyasa, ashtanga a hatha

Vyvinutá S.Gannon a D.Life v New Yorku, zpopularizovaná díky celebritám jako Sting, Uma Thurman a další. Metoda klade důraz na etickou a spirituální stránku jógy, zároveň se opírá o všechny pilíře radža (ashtanga-osm stupňů) jógy, což z ní dělá integrální jógu, avšak fyzicky náročnější. Nejspíše se u ní zapotíte.

KRIPALU – joga vědomí

Tato jemná metoda podněcuje praktikující držet pozici a v ní si uvědomovat spirituální a emocionální blokády. Vyvinuto Yogi Amrit Desai. Student prochází třemi úrovněmi. První je pravidelná praxe pozic, druhá držení pozic delší dobu a tím rozvíjení koncentrace a vnitřního vědomí, nakonec pak odevzdání se vědomí těla. Cílem Kripalu vede k meditaci v pohybu, kdy provádíme pozice spontánně a nevědomě.

KUNDALINI – probouzení energie

Kundalini jóga přišla na Západ v roce 1969, kdy ji příslušník Sikhů (proto je pro praktikanti kundalini typické nošení bílých turbanů) jménem Yogi Bhajan představil veřejně. Tato metoda je zaměřena na probuzení hadí síly zvané kundalini (nacházející se u kostrče, stoupající čakrami vzhůru na cestě za vyšším vědomím). Kundalini je mixem odříkávání manter, pranajámy (dechová cvičení) a cvičení pozic, na které ale není kladen takový důraz. Metoda je vyučována pod dohledem zkušeného učitele, který této mocné józe rozumí. K výsledkům ve změně vědomí dochází oproti jiným metodám o něco rychleji. Nezapotíte se, ale díky rozvinuté intuici budete vidět až za roh.

POWER JÓGA

Power jóga, kterou zpopularizoval Beryl Bender Birch vychází z Ashtangy, názvy pak z Hatha Jógy. Cvičení klade důraz na správné dýchání, protažení a posílení těla pomocí asán, zdravý životní styl. Vynechává se spirituální část radža jógy, jako je meditace, mantry a další. To z ní činí okleštěnou metodu, typickou pro posilovny.

SIVANANDA – zdravý životní styl

Sivananda nabízí jemný přístup, který provede studenta pozdravem slunce, vždy se opakujícími 12 pozicemi, dechovým cvičením, relaxací, meditací a modlitbou na závěr. Učitelé nabádají studenty k celkovému zdravému životnímu stylu (ne, že by tomu bylo u jiných metod jinak), pozitivnímu myšlení. Založeno Swami Vishnudevanandou. Tradiční (tak jako integral) metoda, kdy se příjemně protáhnete a moc se nazapotíte.

TANTRA – jóga smyslů

Tantra jóga bývá nejméně pochopeným stylem. Není jen o sexuální energii, ale spíše o stimulací smyslové spirituality. Tato metoda jógy pracuje s vysoce nabitou energií kundalini a proto by měla být praktikována pod dohledem zkušeného učitele. Vede ke každodennímu zapojení smyslové energie a tak k celistvému a plnému prožitku dne. Zahrnuje vizualizaci, mantry, asány a silná dechová cvičení.

VINIYOGA – umírněný styl

Velmi jemná forma jógy, která využívá vinyasa toku (přecházení z pozice do pozice pomocí dechu), avšak v redukovaném tempu. Pozice a sekvence jsou voleny v závislosti na studentově úrovni. Vyvinutá T.K.V Desikacharem, synem Krishnamacharya (učitel Pattabhi Jois a Iyengara).

VINYASA – propojení dechu a pohybu

Pochází z Ashtangy a jedná se o fyzicky náročnější, ale zábavnou formu cvičení. Dochází k propojení pozic a dýchání, a to stylem udžájí dýchání, který zahřívá tělo, aby docházelo k očištění organizmu. Je to náročnější cvičení, jehož výsledkem je nejenom pružné, silné tělo, ale překonání fyzického nepohodlí je odměněno klidnou a vyrovnanou myslí. Nespornou výhodou je pak přecházení pozicemi, takže vám nikdy nedojde fantazie ve cvičení.