top of page

ŚĀSTRA: Knihovna vašeho životasaha nāvavatu saha nau bhunakti

saha vīryaṁ karavāvahai

tejasvi nāvadhītam astu mā vidviṣāvahai

oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ


Přijměte nás oba společně. Chraňte nás oba společně.

Kéž se naše znalosti a síla zvyšují. Kéž se navzájem nezlobíme.


- Taitthiréya Upaniñad


Byly doby, a je to už před mnoha lety, kdy jsem seděl schovaný pod stolem svého dědečka. Stůl byl přikryt obrovským perským kobercem, který pokrýval čtyři rohy stolu a nekonečně visel na podlaze. V té pracovně, kde trávil nespočet hodin, více hodin, než se zdálo, že trvá den a noc, byly knihy. Knihy nahoře a knihy dole. Knihy úhledně seřazené na policích, knihy naskládané na podlaze. Tyto knihy mě vyděsily – nejen proto, že byly příliš velké nebo že to byly většinou právní texty (můj děda byl soudce). Ale zpětně, co mě přimělo skrývat, byl strach, že nesplním cíle a aspirace obsažené v těchto textech.


Sanskrtské slovo śāstra pochází z kořene „sās“, což znamená učit, poučovat, opravovat. Śāstra je definována jako instrukce, pravidlo, příručka, kniha, dílo autority, písmo. Śāstra je studiem starověkých písem a sanskrtu.


Učebnice, písma a příručky mohou mnohým z nás často připadat mimo dosah. Pokyny „tam“ se mohou zdát pro každodenní život příliš přitažené za vlasy. Příběhy, které čteme o svatých, a moudrost, kterou slyšíme od učitelů, by se mohly zdát, že v sobě nikdy neměli žádnou nelaskavou nebo zlovolnou myšlenku – že nikdy neublížili jiné bytosti. Při čtení těchto textů si můžeme položit otázku: Je to v mé kormidelně? Je možné, abych byl takový – abych se stal svatou bytostí? Nejbezprostřednější reakce na náš vnitřní dialog by pravděpodobně byla: V žádném případě. To není pro mě! Ale to, na co poukazuje śāstra, je náš potenciál. Připomínají nám, že vrozeně jsme všichni schopni laskavosti a soucitu – že naší nejniternější touhou je žít způsobem, který povznáší životy ostatních. Připomínají nám, že je to možné!


Každá situace, každá příležitost, každý vztah nám může ukázat něco o józe: o vzájemné závislosti, o mezibytostech. Například vzduch, který dýcháme, se čistí díky stromům, což znamená, že se my a stromy „mezi-jsme“. Navzdory omezením, maskám, sociálnímu odstupu a různým způsobům, jak se máme navzájem chránit, stále všichni dýcháme stejný vzduch. Když na obloze zachytíme duhu, k této emanaci dochází pouze kvůli určitým příčinám a podmínkám, které se spojují – slunečnímu záření a dešti. Toto je zákon příčiny a následku v akci – učení o karmě, které se nám nabízí prostřednictvím barevného oblouku na obloze. Věci jsou na sobě závislé a to je pravda, ale pravda je viditelná pouze tehdy, jsme-li připraveni ji vidět. Śāstra nás může připravit, abychom byli připraveni vidět.


Podle tradice jógy jsme pozváni nejen věřit tomu, co slyšíme, ale hledat vlastní přímou zkušenost. Existují tři způsoby, jak získat znalosti podle mistra Patanjaliho, jak je uvedeno v PYS 1.7. Vnímání (pratyaksha) je první – když poznání čerpáme z toho, co je vnímatelné, viditelné, přítomné před našima očima („aksh“ znamená oko, smysl pro zrak, pronikání, objetí). Druhým platným prostředkem k získání poznání je usuzování nebo uvažování (anumāna). Třetím jsou znalosti, které se k nám dostávají ze spolehlivého zdroje (āgāma), uznávané autority, ať už ústní autority (např. nějaká uznávaná osoba, odborník ve svém oboru, který má znalosti z první ruky) nebo psaného autoritativního textu, jako je např. jako šástra.


Śāstra je jedním z pěti principů Jivamukti jógy, pilířů, které tvoří základ metody, kterou společně vytvořili Sharon Gannon a David Life. Texty, učení a instrukce byly předávány v průběhu věků jako akt štědrosti těmi, kdo je zažili a učili je. Tato učení byla napsána na palmových listech, na papyrusových svitcích, voskových tabulkách, úlomcích rozbité keramiky a dokonce i na stěnách jeskyní v naději, že to, co jsme se naučili, zažili nebo odhalili, přežije a bude mít hodnotu pro budoucí generace.


Duchovní nauky často nepochopíme, když je slyšíme poprvé, ani podruhé nebo potřetí. Někdy potřebujeme změnit způsob, jakým nasloucháme učení, a vidět je novýma očima z různých úhlů. Praxe ásan je jako ošetřování půdy, která přijme semena učení. Když vejdeme do cvičebního prostoru, přinášíme si toho s sebou hodně. Možná nejsme schopni přijmout sdílenou moudrost v tu chvíli, ale mohli bychom zpívat jednoduchý zvuk jako Óm nebo verš, který nám pomůže nasměrovat naši pozornost a upevnit pospolitost skupiny. Po cvičení ásan může být naše zkušenost s učením bez pojmového překrytí, což nám umožňuje objevit něco, co jsme si předtím neuvědomovali.


Śāstry tu nejsou proto, aby nás zastrašovaly nebo odrazovaly. Místo toho mají být společníky, jejichž účelem je vytvořit prostor pro upřímnou, osobní, nekoncepční přímou zkušenost. Jakmile si to ověříme vlastní zkušeností, zjistíme, že šástry nám odrážejí náš vlastní smysl pro poznání. Od šástry po ásanu, od mysli k tělu jsme neustále zváni, abychom rozvíjeli svou vrozenou schopnost být informováni naším každodenním životem.


Autor Rima Rani Rabbath

Originál: https://jivamuktiyoga.com/fotm/sastra-the-library-of-your-life/

Přeložila Irena Hovorková, září2022


Comments


bottom of page