top of page

Otevřené dveře

nimittam aprayojakaṁ prakṛtīnāṁ varaṇa-bhedas tu tataḥ kṣetrikavat


Příčiny nezpůsobují pohyb přírody, Prakriti. Pouze odstraňují překážky a clony, tak jako farmář boří bariéry pro vodu, aby tekla do polí. Překážky odstraněné příčinami, příroda je sama od sebe dokonale prostoupena.


Causes do not put nature, Prakrti, into motion. They only remove the obstacles and coverings, like a farmer breaking down the barriers to let water flow in the field. The hindrances removed by the causes, Nature impenetrates by herself.

Yoga Sutras of Patanjali IV.3 (Komentář od Shri Brahmananda Sarasvati)


Mnoho lidí si myslí, že jóga je o získávání něčeho, jisté zdatnosti nebo schopnosti provádět asány – pozice. Co opravdu děláte je, že eliminujete překážky, které vás omezují se tam dostat. Odloupáváte všechen přebytek.  Omezující myšlenky, zužování možností, které znemožňují plynutí energie – prány.

Chceme tyto vchody otevřeny. Jógíni jsou velice praktičtí, a tak něco takové provést, musíme zkoumat, jak se vlastně uzavřely.

Nejčastěji se praxe jógy spojuje s fyzickým tělem. Takové tělo je nazýváno Anamaya kosha nebo tělo z jídla (fyzický plášť). Kosha znamená plášť nebo pokrývka.  Ale co pohybuje fyzickým tělem? Můžete si myslet, no, já.  Ve skutečnosti tělem pohybuje vaše vitalita. Pranamaya kosha je životní tělo (energický plášť), kudy plyne prána skrze dráhy energie, jménem nádís.  Nemůžeme rozříznout tělo a tyto nádís najít. Jsou neviditelné, ale existují a můžete je vnímat. Můžete říct, kdy máte přehršel energie nebo, kdy je nedostatek energie. Kosha jsou pláště, které zakrývají, kdo opravdu jsme. Ať už to nazýváte jakkoliv – spirit, Božská Tvoření, kouzelné vyjevení, volnost, šťastnost, nekonečnost. To je vaše opravdová podstata.

Existuje 5 kosha – 5 plášťů – nebo těl. Ty jsou také neviditelné, ale všechny navzájem na sebe působí. V asánové praxi můžete zažívat emocionální stavy, intelektuální prožitky, stav blaženosti a určitě fyzické prožitky.  Ale o co se nakonec snažíte je ovlivnit vaši vitalitu, plynutí energie.  Chcete odstranit bariéry, které brání pro vás prospěšnému pohybu energie. Ksetrika je v jazyce Sánskrt slovo farmář. V Indii se rýže pěstuje na rýžových polích. Funguje to tak, že farmář vystavuje malé kopečky z hlíny okolo polí, aby pole ochraňovaly od nedalekého zdroje tekoucí vody. Zkušený farmář ví, kdy přesně nakupenou hlínu odstranit, aby pole bylo dostatečně a v pravý čas zavlažené vodou. Farmář musí vědět, jak dlouho může nechat pole zaplavené než opět nahrne hlínu, aby mohl přítok vody zastavit. Jen protože má někdo dobrou hlínu, dobrá semínka a vodu k využití ještě neznamená, že bude dobrá sklizeň rýže. Je zapotřebí mít schopnost rozumět, co rýže potřebuje, aby mohla dobře růst. Je zapotřebí moudrosti rozpoznat správný čas, atd. Všechny elementy pracují společně, aby podpořily růst.  To je to, co Pataňdžáli popisuje ve výše zmíněné sútře.

Co získáte praxí jógy je skvělá moudrost, schopnost, která vám umožní otevřít brány a nechá pránu plynout do míst, které byly jednou uzavřené. Získáte to vnímáním vlastních omezení, díky kterým můžete formulovat fyzické tělo vaší energií.  Chcete dělat asány, ale prostě nějak nemůžete dostat energii do zadních stran noh, kolena se třesou a chodidla jsou nemotorná. Ale skrze praxi a píli postupně necháváte energii plynout do noh. Víte, jak otevřít a jak zavřít brány, tak jako dobrý farmář. Důležitější než fyzická pozice, je úkol cítit se v ní volně. Studujte řeč těla a můžete číst aroganci, obranu nebo strach, jak se jemně v těle projevují. Děláte si větší starost o sebe a pozice? Zapomněli jste, proč to děláte? Nízké sebevědomí se v těle ukazuje jako neschonost volné pohybu, otevřenosti a radosti. Je to výsledek myšlení vůči sobě a ostatním. Je to výsledek sobeckého jednání v minulosti. Tohle dveře zavírá a omezuje tok prány, která by jinak podporovala růst. Pokud nelaskavé konání dveře zavírá, tak to, co hledáme jsou ctnostné a laskavé činy. Nic neztrácíte, když svoji laskavost prokazujete druhým. Naopak, jste plněni více vitalitou. Zažili jste to, když máte nízkou energii a už vám nic nezbylo, ale pak někdo vám blízký potřebuje vaše porozumění, potřebují vaši podporu a soucítění a vy je opravdu milujete. Milujete je tak moc, že vaše vlastní vyčerpání jde stranou. Jste tam pro ně, protože se s nimi dokážete sžít, protože je milujete. Chceme tuhle úplnou svobodu, abychom mohli kamkoliv jít, být plně naživu a mít schopnost překvapit každého se svojí otevřeností.

Napsal: David Life

Přeložila: Naděžda Brzobohatá www.yogalokah.cz

Originál zde.

Comments


bottom of page