top of page

Ve světle lásky

pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇātpūrṇamudacyate pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate.


Toto je celistvé stejně jako tamto je celistvé. Z celistvého celistvé vzniká (a to není přesné protože to implikuje časovost, která neexistuje), takže spíš celistvé jako je jako celistvé projeveno. Co vyňato z celistvého je, opět zůstává celistvé.


(Brihadaranyaka Upanishad V.I.I. a Shanti Mantra na začátku Ishavasya Upanishad)

Jógové praktiky jsou zázračné praktiky. Zázrak se stane, když proběhne změna ve vnímání – co jste si mysleli, že je skutečné opadne a odhalí se rozšířenější osvícená realita.

Praktiky jógy, poháněné upřímným záměrem pro seberealizaci, přetransformují navyklé způsoby vnímání: vztahů sami k sobě a ostatním. Naše myšlenky, slova a konání jsou propojené s našemi vztahy – to je to, o čem je život. Ale pro osvíceného jógína žádní “ostatní” neexistují. V jógínském stavu samadhi, hranice, které oddělují Boha, svět okolo Vás, svět ostatních, je rozpuštěný. To vyžaduje pořádně velký zázrak k dosažení takové změny vnímání!

Slovo vnímání znamená “vidění.” Jen to znamená více, než vidět pouhým fyzickým okem. Znamená to víc než pouze rozumět, ale “uvědomit si.” Něco si opravdu uvědomit – to znamená ponořit se a kompletně prožít – stát se tím. A to co prožijeme, uvědomíme si během samadhi je Jednota bytí. Jinakost mizí, jakmile uvidíte vlastní já v druhých, zjištění, že pouze Láska je skutečná.

Čakry jsou dveře vnímání do nových dimenzí reality. Bija mantry jsou hesla nebo klíče, které otevírají dveře ke každé čakře, ke každému z těchto světů. Bija  znamená “semínko” ve smyslu účinosti a destilace, kdy něco velikého je ztlačeno do něčeho velmi malého, kompaktního a podstatného. Mít něco v kompaktní podobě je velmi dobré pro cestování. A to je to, co děláme v životě. Naše duše cestují, cestují skrze dimenze realit do našeho opravdového domova. Všechny praktiky jógy jsou praktiky očišťující, které nám pomáhají odlehčit našim zavazadlům, aby naše cesty byly lehčí. Systém ásán byl speciálně designován, aby nám pomohl očistit těla, která jsou tvořena z našich karem pocházejících ze vztahů. Jóga nám dává nástroje k očistění našeho vnímání tím, že odstraňuje tu jedinou špinu, která je: nevědomost – avidya.

Taková nevědomost je způsobena nesprávným chápáním, neschopností vidět nebo vnímat sebe sama, ostatní a realitu jasně.

Můžeme naše vnímání očistit jedním čistícím prostředkem, který je známý svými najzázračnějšími výsledky bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Je jako Savo, ale bez chlóru. Je jako nejúčinější čistící prostředek, který neznečišťuje vodní systémy a neničí oblečení v pračkách. Ten zázračný prostředek, o kterém mluvím je láska. Když opravdu milujete druhé a sami sebe, můžete milovat Boha. Odpuštit ostatním a sami sobě, přestat obviňovat druhé, stěžovat si a vysvětlovat je důležité, aby láska mohla vykonat svůj zázrak. Shri Brahmananda Sarasvati popisuje jógu jako “stav, kde nic nepotřebujete.” Zjistíte, že jste svatá bytost – že jste celostní bytost. Nakonec, až se objeví toto celostní jógínské osvícení, objevíte, jak zanecháváte sobeckých tendencí, jak míň viníte ostatní nebo přestáváte vidět sebe, jako oběti jakéhokoliv typu zneužívání nebo okolností.

Protože v našich tělech nosíme nedořešené karmy, někdy negativní emoce mohou vystoupit během ásánové praxe. Emoce jako je strach, žárlivost, zloba, pomstichtivost, cinismus, pochyby a malá víra jsou výsledky karem nebo konání v minulosti, které nebyly vedeny láskou. Tyto černé emoce jsou překážky zakrývající naše vidění a mohou nás blokovat od pocitu spojení s naší věčnou opravdovou přirozeností. Můžeme tyto problémové emoce řešit skrze lásku a začít tak posouvat naše vnímání od pocitu oddělenosti ke stabilitě a radosti – jinými slovy ke sthira a sukham.

Takový způsob myšlení, kdy se jako jednotlivci snažímě, jak nejlépe dokážeme vylepšovat životy ostatních a dokonce i Zemi samotné je celkem nové ve společnosti, která je založená na předpokladu, že Země nám patří a proto abychom byli šťastni musíme ostatním brát. Emoce strachu způsobují, že si myslíme, že když budeme dávat, tak tím ztrácíme – že na nás nezbyde. Díky praxi jógy se stáváme neohroženými a odvážnými. Místo pocitu neschopnosti, motivováni potřebou brát od ostatních, abychom se cítili naplněni, se můžeme odvážně zeptat,”Co já mohu udělat pro ostatní? Jak já mohu žít tak, aby můj život zlepšil planetu Země?” Tato změna ve vnímání může být obrovským převratem, osvobozující nás od společenského podmiňování, které mohlo zkreslovat naše vnímání reality po mnoho let, dokonce životů. Ale nesobecké konání, motivované láskou jsou taková konání, která vedou k samadhi, osvobozenému žití, jako jivanmukta žijící ve světle lásky, celostní, svatá bytost.

Esej napsala: Sharon Gannon 

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Překlad mantry: Lenka Knag


Commentaires


bottom of page