top of page

VINYĀSA KRAMA: Pohyb s přírodouॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वाथ साधिके ।

शरण्ये त्र्यम्भके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥


om sarva maṇgala-māṇgalye śive sarvātha-sādhike

śaraṇye tryambake gauri nārāyaṇi namostu te


Pozdravujeme Narayani, která je požehnanou matkou mezi vším dobrým. Ó příznivá bohyně, ty jsi ta, která dosahuje každého cíle a která poskytuje útočiště svým oddaným, jsi slavný tříoký, Gauri.


Durga Saptashati, Kapitola 11


Když jsou āsany, sled změn, protkány dechem a vědomým záměrem, sladíme se s nepřetržitým tokem, vlnícím se rytmem vesmíru. — SG

Vinyāsa je pohyblivá meditace, která integruje pět složek; záměr, pohled, dech, pohyb a mūla bandha — když jsou praktikovány společně, magie je nucena stoupat! Koordinací všech pěti složek v praxi máme potenciál zažít jógu. Podobně jako hudba je vinyāsa zážitkem v čase. Ujjāyī dýchání nám dává fyzický zvuk, abychom mohli soustředit naše naslouchání; poskytuje také tempo, načasování pro trénink. Umístěním našich pohybů v čase si můžeme uvědomit vývoj sledu života. Rytmické dýchání slouží jako hudební takt nebo metronom, kterým se sekvence āsany pohybuje jako melodie. “Abychom překonali čas, musíme se nejprve stát mistry načasování. Musíme se stát hudebními." — Sharon Gannon


Surya namaskār, neboli pozdrav slunci, se obvykle praktikuje plynulým pohybem po sérii āsan nastavených na ustálený dech, kdy každý pohyb dostane stejný dech. Dech a tělo dohromady tvoří jakousi hudbu. "Jóga je jako hudba: rytmus těla, melodie mysli a harmonie duše tvoří symfonii života." — BKS Iyengar


Praxe vinyāsy je někdy označována jako „meditace v pohybu“. Na rozdíl od cvičení v sedě, kde je pozornost zaměřena na jediný předmět, ve vinyāse se doslova soustředíme na vždy přítomný okamžik (kṣaṇa) – meditujeme na samotný čas. Dṛṣṭi/pohled se pohybuje s naší pozorností, naše jednotlivá soustředěná pozornost sleduje tok času řadou našich akcí. Vzpomeňte si na ty časosběrné filmy, které ukazují celý vývoj květu, protože díky časovému skluzu můžeme vidět, jak každý okamžik vede k dalšímu v nepřerušené sekvenci. „Jóga je v přechodech.“ — David Life Studujeme-li tímto způsobem povahu změny, můžeme být také schopni nahlédnout do toho, co je neměnné a věčné. Když cvičíme vinyāsa krama, pohybujeme se prostorem a pozorujeme vše, co se mění, tělo, mysl, prostředí; abychom také vnímali to, co se nemění – věčné Já, konečnou realitu, Brahman.


Cvičení také umožňuje nahlédnout do podstaty příčiny a následku, pohyby jsou studiem toho, jak jednáme ve světě. Krišna připomíná Ardžunovi, že studium moudrého jednání je posláním jogína. Studium toho, jak se z myšlenek stávají slova, stávají činy návyky, nám umožňuje zkoumat vlastní já ve vztahu k ostatním. Tím, že pochopíme, odkud pochází naše motivace a jak naše předsudky a preference ovlivňují naše jednání, zvýšíme své porozumění a empatii pro ostatní a také zvýšíme naši vlastní tendenci jednat ve světě soucitně. Existují dokonce studie, které ukazují, že když se pohybujeme jednotně, náš pocit propojenosti a sounáležitosti se zvyšuje, stejně jako naše sklony k soucitnému jednání.


Důsledná aplikace mūla bandhy spojuje ostatní složky dohromady, dává jim všem energetickou podporu a směruje je směrem – jako optický kabel, pohybující energii jedním koncentrovaným směrem. mūla bandha organizuje a řídí energii pěti složek vinyasy. Dṛṣṭi, pohled, se také vztahuje k našemu vidění; vidět božské všude. Vyšší záměr, oddanost – láska ke zkoumání sebe sama, abychom porozuměli našemu propojení – pozvedává praxi ze všední série pohybů k této nepopsatelné zkušenosti – stejně jako poznámky na stránce nemohou zprostředkovat pocit hudby, pouze tóny v kombinace s nástrojem, hudebníkem a géniem ducha.


Autor Jessica Stickler

Originál: https://jivamuktiyoga.com/fotm/vinyasa-krama-moving-with-nature/

Přeložila Irena Hovorková, říjen 2022

Σχόλια


bottom of page