top of page

Zvuk jógy

Věda v poslední době dohání to, co staří jogíni věděli a předávali dále již po mnoho let; a to, že svět, který vidíme a prožíváme je tvořen zvukem. To, které je viděno jako pevné, jako je hmota, je opravdu prostor s malými jednotkami energie vibrující jeden okolo druhého nebo náhle se objevující a náhle mizící – svět je vibrační, my jsme vibrační. Prostor mezi objekty je zapotřebí k vytvoření vztahu: jak se objekty pohybují a vibrují, vytváří vztahy, a tak vytváří výzvu a odezvu. Rozdělení vytváří příležitost pro harmonii.

Zvuk bez jazyka dokáže vzbudit určitou emoci a ta stejná emoce může být procítěna lidmi nehovořícími stejným jazykem. Hrubý zvuk je hrubý zvuk skoro universálně, zrovna tak, jako lahodný zvuk je lahodný zvuk skoro universální díky způsobu, kterým jsou zvuky interpretovány mozkem a spojeny s významem a emocionálním naplněním. Podle Dr. Olivera Sacksa v jeho knize Musicophilia: Tales od Music and the Brain: “Nevyjádřitelná hloubka hudby, tak jednoduchá pochopit a přesto tak nevysvětlitelná, protože reprodukuje všechny emoce našeho nejniternějšího bytí, ale kompletně bez reality a vzdálené od bolesti. … Hudba vyjadřuje pouze podstatu života a jeho událostí, nikdy je samotné.”Každý zvuk, který vědomě vnímáme nebo vytváříme je tvořen dvěma objekty, které se setkají. Souhra rychlosti a materiálu, které vytváří zvukovou vlnu. Zvukové vlny, které vstoupí do ušního kanálu jsou zpracovány v mozku tak, abychom prožili zkušenost ze zvuku. Staří jogíni se definitivně o takové druhy zvuků zajímali, (jaké druhy zvuků? Mluvíme o všech zvucích) ale rozmýšleli nad tím, co byl první zvuk. Jak to bylo na počátku času? Je zde zvuk na pozadí všeho, co vnímáme?

Říká se, že nejmocnější mantra je Om, prvotní zvuk: na počátku bylo slovo. Na počátku byl zvuk a tento zvuk vibroval, až nakonec vytvořil fyzickou sféru. Tři zvuky , které se sloučí v OM, A U M, symbolizují tři etapy, kterými musí projít vše projevené: vznik, organizace, rozpad. “A” vibruje jako nejnižší tón, více v hrudi a hrdle. “U” vibruje v čelisti a tváři. Když se ústa zavírají k přechodu z “A” do “U” a směřují energii dopředu. “M” vibruje v lebce, protože dech a zvuk prochází výhradně skrze nosní dutinu. Tím, že  zníme různé zvuky, zvyšujeme vibrace ve fyzickém bytí: Slovo japa odkazuje na praxi opakování mantry. Praxe, která pomáhá vylepšit jak vytváření zvuku, tak schopnost naslouchat. Ale tady to nekončí. Kolikrát jste slyšeli stejnou skladbu, píseň, kterou máte rádi, ale postupem času se zdá, že se změnila. Vyjevil se nový význam a jemné rozdíly, kterých jste si dříve nevšimly, vyvstaly do popředí. Při nepřetržitém opakování umožňujeme mysli odprostit se od svých přirozených analytických tendencí, které nám brání v kompletním prožitku zvuku.


Proč tolik lekcí jógy začíná a končí s Om? Proč je považován za léčivý zvuk? Opravdu nejlepší cestoujak na to přijít je začít OM opakovat. Jak říká Sharon Gannon,”skrze opakování musí kouzlo nutně přijít.”


Napsal: Jules Febre (synovec Davida Life – Jivamukti Yoga)


Comments


bottom of page