top of page

Jasná Komunikace
maitrī karuṇā mudito-pekṣāṇāṁ-sukha-duḥkha puṇya-apuṇya-viṣayāṇāṁ bhāvanātaḥ citta-prasādanam

Myšlenky se stávají klidnými a jasnými tím, že se pěstuje šťastný postoj přátelství k těm, kteří se zdají být šťastní, soucitu k těm, kteří se zdají trpět, radosti k ctnostným a postoj neutrality k těm, kteří se zdají být negativní nebo krutí.

PYS 1.33


V tkáni lidských interakcí často dochází ke konfliktům způsobeným nedorozuměním. Semena nepochopení začnou klíčit, když váháme vyjádřit naše pravé myšlenky, protože se obáváme možných důsledků. Zápasíme s nejistotou, nejsme si jisti naší rolí a výsledkem naší upřímnosti. V takových okamžicích se jasnost stává neuchopitelnou, nahrazenou částečnou pravdou nebo příjemnou fasádou. Přesto právě v tomto zahaleném vyjádření zakládáme semena budoucích sporů. Jak moudře říká Thich Nath Hanh ve své knize "Umění komunikace": "Ve vztahu jsme pro sebe navzájem živnou půdou. Proto musíme pečlivě vybírat, jaký druh potravy nabízíme druhé osobě, potravu, která může naše vztahy rozkvést." Toto odkazuje na Patanjaliho rady v PYS I.33, které nás vyzývají udržovat mír a jasnost v našich myslích prostřednictvím vhodných reakcí.

Patanjali osvětluje čtyři klíče: přátelství, soucit, radost a ignorování. Když jsme svědky úspěchu druhého, žárlivost může zatemnit naše srdce. Tato emoce pramení ze strachu z nedostatečnosti, ohrožující naši pohodu. Podobně, když někdo sdílí své trápení, naše tendence soudit jen prohlubuje jejich bolest. Přijetí ctnostných talentů druhých, aniž bychom je zmenšovali, nám umožňuje společně růst. Najdeme rovnováhu vůči negativitě, volíme soucit místo hněvu. Tento přístup, zakořeněný v porozumění místo odsuzování, uchovává náš mír. Za touto nejistotou leží mnoho příčin, ale Jóga Sútry (PYS I.20 - śraddhā-vīrya-smr̥ti samādhi-prajñā-pūrvaka itareṣām) nabízejí cestu, jak se s ní vypořádat. Víra (śraddhā), neochvějná přesvědčení, slouží jako maják během životních zkoušek, naplňuje každou událost smyslem a významem. S vírou, narozenou ze sebepoznání a studia, se vydáváme na cestu, abychom odhalili svůj skutečný účel. Vedle víry posiluje naši odhodlanost odvaha a síla (vīrya), zajišťující, že pevně stojíme ve své integritě. Vědomá přítomnost (smr̥ti) se objevuje jako základní kámen v oblasti jasné komunikace. Zahrnuje neochvějnou bdělost, pevnou paměť minulých lekcí a akutní zaměření na přítomný moment. Ve chvílích pochybností slouží jako naše vodící světlo, které nás zase řídí na naší zamýšlenou cestu. Prostřednictvím aplikace osmi stupňů jógy navazujeme spojení mezi vírou a moudrostí (prajñā), vidění reality nezakalené strachem a očekáváním.

Thich Nath Hanh nám připomíná, že naše slova mají moc živit nebo otrávit. Vědomý přístup ke komunikaci nám umožňuje obohatit naše interakce láskou a soucitem, nabízející živnou půdu sobě i ostatním. Energie soucitu nás chrání, umožňuje nám poslouchat, aniž bychom absorbovali toxiny. Stejně jako bdělost chrání před nezdravou konzumací, rozšiřuje se i do našeho vnitřního dialogu, podporující sebelásku. V tichých mezerách mezi slovy zakládá moudrost kořeny. Je tam, kde vidíme realitu bez filtrů, netknutou předsudky. Kultivací této jasnosti se osvobozujeme od pout strachu způsobeného nedorozuměním.

Bhagavadgíta 2:38 "Sukha-duhkhe same kritva labhalabhau jayajayau. Tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi" - "Buďte vyrovnaní v úspěchu i neúspěchu, v zisku i ztrátě, ve vítězství i porážce. Pak můžete být skutečným jogínem." (Překlad od Swamiho Sivanandy) Pokud tento verš interpretujeme v kontextu komunikace, můžeme najít paralelu s myšlenkou nezávislého jednání a vyvážené komunikace. V oblasti komunikace to naznačuje, že bychom měli usilovat o rovnováhu bez ohledu na různé odpovědi a reakce. Stejně jako verš hovoří o tom, že bychom neměli být rozrušeni potěšením nebo bolestí, měli bychom se snažit komunikovat s klidnou myslí, bez ohledu na to, jak je naše zpráva přijata. Například při doručování zprávy nebo při zapojení do konverzace bychom se měli soustředit na jasné a upřímné vyjádření sebe sama, aniž bychom byli příliš připoutáni k tomu, jak druhá osoba reaguje. To znamená, že bychom neměli být příliš nadšeni z chvály nebo schválení, ani příliš sklíčeni kritikou nebo nesouhlasem. Praktikováním tohoto vyváženého přístupu ke komunikaci se můžete osvobodit od strachu z odmítnutí nebo soudů. Uvědomíte si, že vaše odpovědnost spočívá ve věrném předání vašeho poselství a to, jak je přijato, je nakonec mimo vaši kontrolu. Ve své podstatě verš naznačuje, že udržování rovnováhy v komunikaci umožňuje efektivnější a autentičtější výměny, protože je založeno na pocitu povinnosti spíše než na osobním připoutání k výsledkům. Tento přístup může vést k zdravějším, konstruktivnějším interakcím, které nakonec podporují porozumění a harmonii.


Tipy

  • Prozkoumejte Višuddha čakru (krční, modrá) a odemkněte sílu sebevyjádření.

  • Začleňte mantru „ham“ do své praxe pro posílení komunikace.

  • Klaďte důraz na inverze, jako je stoj na ramenou (svíčka), které podporují mentální jasnost.

  • Podporujte studium svatých textů pro hlubší duchovní vhledy.

  • Podporujte pravidelnou praxi, bez ohledu na vnější okolnosti.


Autor Magali Lehners

Přeložila Irena Hovorková, březen2024

Comentários


bottom of page