top of page

Zvuk OMPYS 1.28

तज्जपस्तदर्थभावनम्

taj-japas tad-artha-bhāvanam

"Opakujte a recitujte OM a uvědomte si Božství uvnitř." - překlad Manoramy


"...a zazvonilo to okamžitou bolestí, otřáslo tělem vesmíru řídkým vzduchem a ohněm, posvátným slovem Óm."


Tak popisuje velký ruský básník Nikolaj Gumilev (1886-1921) vliv praxe recitování mantry Óm na starověkého draka.


Jógické texty říkají, že praktikující může slyšet vibrace vesmíru a dokonce jít za zvuk. Stejně jako jsou ryby ve vodě, tak je lidstvo v neustálých vibracích, ale neslyší je. Schopnost slyšet je spojena s rozvojem vědomí. Sharon Gannon přitahuje naši pozornost k pozornosti: od naslouchání – slyšet – vědět – stát se – být.


V hinduismu a ve védské tradici je Óm prvotní zvuk, posvátná mantra, vibrace vesmíru, fonologická manifestace Absolutna. Staří lidé nazývali tento zvuk Shabda Brahman. Tento zvuk je často interpretován jako symbol Trimurti (Brahma, Vishnu a Shiva).


Předpokládá se, že Óm symbolizuje tři hlavní Védy: Rigvédu, Jadžurvédu a Samavédu. Mnohé z nejdůležitějších upanišad začínají prvotním a posvátným Óm (např. Brihadaranyaka Upanishad, Taittiriya Upanishad, Mandukya Upanishad, Isha Upanishad).


Mantra Óm se skládá ze tří zvuků A + U + M, které symbolizují triády naší reality: stvoření, zachování a zničení; nebe, vzdušný prostor a země; touha, znalosti a jednání; tělo, mysl a jejich jednota.


Jako součást mantry OM TAT SAT je slabika Óm zmíněna v Bhagavad Gítě (17:23), kde se říká, že tato tři slova „od počátku Stvoření byla používána k označení Nejvyšší Absolutní Reality“.


Mandukya Upanishad je zcela věnován analýze různých aspektů Om. Tato slabika je identifikována s časem v jeho trojím aspektu – minulost, přítomnost a budoucnost. Jednotlivé složky Óm (A, U, M) odpovídají určitému stavu vědomí: jagrat – bdělost (A), swapna – spánek se snovým stavem (U), sušupti – hluboký spánek (M) a ticho po Óm – turiya, to je mimo všechny tři stavy.


Technika vyslovování hlásky Óm je podmíněně rozdělena do tří časových úseků. Každá ze složek Om (A, U, M) vzniká a je udržována v různých částech těla: A v oblasti hrudníku, U v oblasti krku a

v oblasti hlavy, jejíž ozvěna postupně odeznívá. v oblasti koruny.


Podobné techniky lze nalézt v pojednáních o tradicích Natha a Gorakha jogínů. V Dhjána-bindu Upanišadě se říká, že v pránájámě „Brahma se naplňuje, Višnu je zpoždění a výdech je Rudra (Šiva), takto je interpretována pránájáma.


Jogín odhodlaný dosáhnout svého cíle by měl vyslovit zvuk Óm a pochopit, co představuje. Toto by mělo být provedeno, aby se zjistil zdroj vesmíru tím, že probudíme jejich spící vědomí..


Moderní život si samozřejmě diktuje své vlastní úkoly, ale pokud pochopíme sílu znalostí, které získáme, zvláště pokud pochopíme posvátný význam zvuku Óm, uvědomíme si, jakou šanci dostáváme, a budeme moci využít moderní technologie a přínosy pro uvolnění času pro realizaci skutečných cílů. Doufejme, že poznatky získané v procesu praxe nás spojí s námi i ostatními.


UČEBNÍ TIPY

 • Pokud posloucháte zvuky tibetských misek, uslyšíte, že zpívají Om. Nechte hudební doprovod hodiny být playlistem nahrávek zpívajících misek nebo živým doprovodem hudebníka s miskami a gongem. Používejte různé skladby s neustálým recitováním mantry Om.

 • Protože zvuk Om je primárním základem všech zvuků a jazyků, používejte moderní hudbu, kde je recitována mantra Om.

 • Udělejte z čtení textů uvedených v eseji svou osobní jógovou praxi.

 • Jako základ pro dharma talk (rozprava o dharmě) použijte citáty z jógových textů, přičemž se více odkazujte na primární zdroje a méně nabízíte své interpretace.

 • Japa Om – jako nezávislá praxe nebo příprava na meditaci.

 • Začněte nebo ukončete hodinu s japa Om. Pozorujte, v jakém stavu mysli budete vy i praktikující po japa na začátku hodiny.

 • Používejte různé možnosti výslovnosti mantry. Například všichni společně 108 nebo vícekrát; kakofonie – každý začne vyslovovat a jakmile osoba dokončí vyslovování zvuku Om, pokračuje ve vlastním rytmu; střídání – jeden student začne a ostatní pokračují jeden po druhém nebo jiné variace.

 • Nechte fyzickou praxi zaměřit na rozvoj mobility kyčelních kloubů, aby praktikující mohl zvolit pozici a být v klidu pro japa Om a meditaci.

 • S ohledem na zvuk Om v těle, zaměřte se v hodině následujícím způsobem:

  • otevírání přední části těla, protože zvuk A je umístěn v hrudníku;

  • inverze, protože zvuk U je umístěn v oblasti krku;

  • stoj na hlavě, protože zvuk M je umístěn v hlavě.

 • Je také možné kombinovat jakékoli z výše uvedených dohromady.


Autor Anna Lunegova

Přeložila Iris Hovorková, červen 2024

Comments


bottom of page