top of page

Tělo, krev, kosti a prázdný prostor

Kāyākāśayoh Sambandha-SamyamālLaghu-Tūla-Samāpatteś Cākāśa-Gamanam

Pokud cvičíme samyamu (soustředění a následné splynutí meditujícího s objektem meditace), na vztah mezi tělem a éterem, v těle nastane lehkost jako bavlna a tělo dosáhne levitace v prostoru. – PYS 3:43 překlad Shri Brahmananda Sarasvati


By samyama on the relationship between body and ether comes lightness like cotton to the body, and the body attains levitation in space. – PYS 3:43 translation by Shri Brahmananda Sarasvati


Zakoušíme svět jako prostor vyplněný všemožnými pevnými těly, které do sebe naráží, zvláště, když si představíme veřejnou hromadnou dopravu ve městě. Jsme si plně jisti, že ty ostatní těla jsou pevná, a že se sráží s našimi pevnými těly. Další věc, kterou jsme si dost jisti je, že jsme těžcí, a že tíha našeho těla nás stahuje dolů k Zemi. Obáváme se pádu a smrti a ne toho, že odplujeme pryč. Jsme zdrceni váhou našeho já a obáváme se dne, kdy se všechno okolo nás zhroutí. O vážných věcech se mluví jako o “těžkých”, zatímco povrchní věci jsou brané na “lehkou váhu.” Od dětství se učíme bojovat proti gravitaci, nejdříve se postavit, pak chodit atd. Gravitace se stala našim nepřítelem. S věkem různé části těla vzdávají boj proti gravitaci a poklesnou k Zemi. Naše páteř se zakulatí pod těžkostí života a zhroutí se na srdce a plíce. Ale je tady dobrá zpráva: všechna pevná těla narážející jedno do druhého jsou naší pouhou představou, kterou projektujeme do světa okolo nás. Všechna ta pevná těla do sebe narážející, jsou ve skutečnosti jen myšlenky, které projektujeme do světa okolo nás. Vidíme, že se to stává, protože věříme, že se to děje. Naše tělo a ostatní těla, která potkáváme se nám zdají pevná. Vnímáme tu pevnou osobu jako já a mezitím vnímáme prázdné místo – nejrozsáhlejší část těla – jako ne-já. Ztotožňujeme se s tělem jakožto pevným objektem s určitými charakteristikami jako jsou tvar, barva a váha. Když se identifikujeme s tvarem, barvou a nebo váhou našeho těla, tak se omezujeme v síle, ohebnosti a životní síle. Pro udržení pevnosti se obě, tělo i mysl, mohou stát neohebnými, nevědoucími a netolerantními. Ztotožňujeme se s těžkostí a pevností raději než s lehkostí a jemností.

Ve skutečnosti, když vmáčkneme celé lidstvo do jednoho pevného chuchvalce, bez žádného prostoru, tento chuchvalec bude mít velikost kostky cukru – jsme uvnitř skoro prázdní. Běžně během dne zažíváme pevná těla pohybující se v prázdném prostoru, ale lepší vysvětlení toho, co se děje je prázdnota uvnitř prázdnoty. Mnoho z nás zažívá gravitaci jako záhadnou přitažlivou sílu, která vede od Země a přitahuje nás směrem k ní. Eistein přišel s teorií, že gravitace je v podstatě zakřivení prostoru/místa kontinuum způsobeno přítomností pevného tělesa jako je Země. Pro něho byla gravitice spíše něco jako sklouznutí do králičí díry než pád skrze prázdný prostor! Někteří kvantoví fyzikové spekulují, že gravitace může být universální síla, která se pohybuje skrze všemožné variace ostatních rozměrů existence. Možná během jógové praxe, kde zaujímáme různé tvary uvnitř gravitace, vlastně zasíláme vzkazy ostatním dimenzím jako vlnky textů v poli gravitace.

Nepleťme si gravitaci a elektromagnetizmem, který je opravdovým klíčem k levitaci. Vše je o elektronech. Každý atom, který tvoří molekuly našeho těla, má obal elektronů s negativním nabitím. Když se negativní elektrony setkají s ostatními elektrony atomů, odpuzují jeden druhého, stejně jako dva negativní magnetické póly. Tato elektromagnetická síla je dostatečně silná k odolání gravitační přitažlivosti. Elektrony atomů vespod našich chodidel odpuzují atomy podlahy pod nimi. Myslíme si, že chodíme po zemi, ale ve skutečnosti se nad povrchem mírně nadnášíme. V obalu elektronu mohou také elektrony chybět a bude tak sdílet elektrony se sousedními atomy – to nás přitahuje k věcem a drží molekuly pohromadě.

Bodhi rupam bodhi-sattvam, bodhi-gamyam anamayam. Param-satyam param-shantam, param-brahma parat-param.

TO je forma a podstata inteligence a TO pociťujeme skrze intuici. Je TO jednoduché a transcendentální. Je TO konečná realita, konečná pravda a klid, což je nazýváno Brahmán. To je menší než jádro a větší než největší.

Jak může být něco menší než nejmenší a větší než největší – současně? Odpověď je jednoduchá – je to prázdné. Atomy, které zahrnují všechny molekuly, jež tvoří naše těla jsou 99.999999999999…% prázdné. Pokud zvětšíme atom do velikosti velkého fotbalového stadionu, tak se jádro bude podobat velikosti pomeranče a elektrony budou rozptýleny do stadiónového sezení. Zbytek je prázdný prostor, s lehkostí chuchvalce bavlny.


June 2015 — David Life

Přeložila – Naděžda Brzobohatá


Comments


bottom of page