top of page

Význam Agni & Tejas

„Agnim Ide Purohitam“ Rg Veda


Agni doslova znamená oheň a je prvním slovem uvedeným v Rg Veda - nejstarší dochované starověké sanskrtské spisy.


O ohnivé praxi se říká, že podporuje praktikujícího kultivací spojení s duchovním světlem. Rishiové říkají, že Agni je nejlepší reprezentací světla na zemi, takže obětovat ohni znamená spojit se s podstatou duchovního světla.


Před lety, když jsem cestovala po Indii, viděla jsem všude ohně; v domácnostech, u silnice, na večírcích, pro posvátné obřady nebo moderní použití... Zarazilo mě, jak integrovaná je indická kultura s ohněm, a tedy i se světlem.


Vzpomínám si na něco, co Guru ji řekl před mnoha lety: Požádal studenty, aby věnovali pozornost skutečnosti, že plamen ohně, bez ohledu na to, kam ho zatlačíte, se bude vždy pohybovat nahoru. Stejným způsobem, řekl, naše vědomí hledá pohyb vzhůru. Myslel tím, že se zde inkarnujeme, abychom rostli a expandovali. V podstatě jsme světlo. Tím, že více pracujeme s ohněm a rozumíme mu, můžeme porozumět našemu vlastnímu esenciálnímu vědomí zde v tomto životě. Můžeme se vyvinout, abychom byli jivanmuktami, osvobozenými za života.


Měsíce, které jsem strávila v Indii, mě naučily, jak je pojem oheň vetkán do látky běžného života. Nepamatuji si, kolik ohňů jsem skutečně viděla, ale dodnes si pamatuji ten pocit, který jsem měla pokaždé, když jsem viděla ty plameny stoupat a klesat.


Mytologie, Agni & Sacrifice

Jako bůh je Agni považován za hosta mezi lidmi. Hinduistická mytologie říká, že nikdo nemůže překonat toho, kdo obětuje bohům. Agni představuje kanál, který přivádí bohy z nebe na místo oběti. Říká se, že je „nejrychlejším poslem k bohům“. A jako takový je Agni Pánem Ochráncem mezi lidmi a je viděn třemi různými způsoby: sluncem, bleskem a ohněm, které vnímáme na Zemi. Tímto způsobem Agni symbolizuje číslo tři.


Tejas a jógová praxe

OM

Namah Shivaya Gurave Sacchidananda-Murtaye

Nisprapancaya Santaya Niralambaya Tejase


Respektujeme Pána Šivu, který je nejvyšším průvodcem a který je ztělesněním pravdy, klidu a blaženosti. Je nezávislý, plný míru a je plný duchovního světla známého jako tejas.


Tejas znamená plný ohně a světla. Ve výše uvedeném verši vidíme slovo tejase používané k popisu Pána Šivy. Jinými slovy, Šiva je ten, kdo je plný světla, tepla a síly. Tejas pochází ze sanskrtských kořenů TIJ/TEJ. TIJ znamená ostřit, zahřívat, zářit, vydržet, snášet a trpělivě s odvahou trpět. TEJ znamená hlídat, zahřívat, bránit nebo chránit.


Agni je planoucí oheň, zatímco tejas představuje transformaci, ke které dojde, když projdete žárem cvičení a stanete se světlem ohně. Jogíni praktikují jógové praktiky, denně, jako způsob, jak spálit svou karmu a své nepochopení a svou chybnou identifikaci pouze se svým tělem a myslí. Tradičním obdobím předkládání obětí ohni je svítání a soumrak. Aspirant navíc nabídne sanskrtské mantry a obětiny ghí do plamenů. Hledači jógy praktikují askezi, aby se očistili a připravili se na přijetí světla.


Prostřednictvím těchto upřímných obětí ohni, hledající obdrží požehnání Agni, spojí se se světelným duchem, který sídlí uvnitř. Když získáte přístup ke světlu, kterým jste, nazýváte se tejasvi (mužský) /tejasvini (ženský), který má světlo.


Luminous Soul ’21 day Fire Blessing Exercise’:

Od Manoramy


Na 21 dní…

  1. Začněte každý den tím, že ráno i večer nabídnete svou praxi na počest konkrétní osoby.

  2. Pracujte s Awaken Fire – Mantras for Agni Hotra

  3. Každé ráno a večer, s východem a západem slunce, cvičte zpívání každé ohnivé mantry jednou.

  4. Po zpívání se tiše posaďte a praktikujte meditaci světelné duše na ohni po dobu 15 minut.

  5. Po tiché meditaci zůstaňte sedět a po dobu 4 minut sledujte přirozený tok svého dechu.

  6. Zakončete posvátnou modlitbou k osobě, které tyto mantry věnujete.


Luminous Soul poznámky Manoramy týkající se sekce modlitby:


Každý den věnujte svou ohnivou praxi někomu ve svém životě, od kterého chcete přijímat léčivé světlo této energie. Na začátku a na konci cvičení si podržte jméno a obraz osoby po dobu jedné minuty ve své mysli, zatímco k ní směřujte svou lásku a modlitby. Poté prociťte dvě minuty klid a léčení, které tato praxe poskytuje vám a osobě, které mantry nabízíte.


* Všechny odkazy na Guru ji v tomto článku odkazují na Shri Brahmananda Sarasvati


Autor: Manorama, Luminous Soul

Přeložila: Irena Hovorková, listopad 2022

Originál: https://sanskritstudies.org/importance-agni-tejas

Comments


bottom of page