top of page

Mantra

Starodávné spisy jógy vypovídají, že Bůh je zvuk a zvuk je Bůh: Śabda Brahman. Není nic jiného než Boha. Bůh je vše. Bůh je skutečný. Bůh je realita. Bůh je zvuk. Všechny formy reality jsou formy zvuku – hudby – jejich vlastní podstata složená z vibrací. To, co vidíme jako materiální existence, hmotu, je zvuk zpomalený natolik, aby jej oko mohlo vidět, ucho slyšet a všechny ostatní vjemy schopné rozpoznat. Hmota vychází ze zvuku – na počátku bylo slovo. Naše mysl – skrze slova, ať už mluvená nahlas a nebo tiše, vytváří realitu, ve které žijeme. Většina lidí si není vědoma mocné síly, kterou jejich slova dokáží rozpoutat na světě.

Nikdo z nás nežije rád ve světě chaosu, konfliktů, destrukcí, znečištění, nemocí a zoufalství, a presto málo z nás si uvědomuje, že jsou to naše slova, která tvoří a udržují takový svět. Zneužívám slova, když je využíváme k podvodům, k odsuzování, ke stěžování nebo obviňování druhých. Slova vyřčená ve hněvu a zoufalství vytváří ničivou atmosféru.

Pokud se cítíme svázáni nebo omezovaní naší realitou, pokud se nám nelíbí to, co vidíme, mantra nám umožní změnu pohledu tak, že jdeme dale za hranice toho, co se nám jeví jako normální.

Slovo mantra v Sanskrtu znamená “překročit mysl“: man znamená “mysl,“ a tra znamená “přejít.“ Mantry jsou magická slova, která mají potenciál ke změně naší reality, a nebo aspoň jejího vnímání, což může být v podstatě ta stejná věc. Ale k tomu, abychom mohli vyžít sílu mantry, změnit vnímání naší reality, tak musíme připustit, že mantry jsou jako zaklínadla a jako každé zaklínadlo, aby bylo efektivní, musí být pronášeno s upřímným záměrem a precizní výslovností. Mnozí z nás musí mantru mnohokrát opakovat, aby bylo dosaženo kýženého výsledku. Staří alchymisté s podporou říkávali , “s opakováním je kouzlo nuceno vyvstat.“

Možná se ptáte, pokud je Bůh vše, jak to, že je na světě tolik šeredností a utrpení? Přemýšlejte takto: Právě teď je životní prostředí Země ničeno díky lidskému nezájmu a chamtivosti. Příroda je v harmonii s božími zákony. My využíváme přirozené, nedotčené zdroje a předěláváme je na všechny možné druhy materiálních statků k nákupům a prodeji. Zdá se, že peníze jsou náš Bůh a peníze se staly naší mantrou. Většina věcí, které vyrobíme skončí jako odpad na skládkách a v oceánech, které dále znečišťují svět a vypouští toxiny to prostředí. Skoro všechno, co vyrábíme ze základních surových zdrojů Země, přetváříme tak, že je dále nemožné, aby se tyto výrobky rozpadly přirozeně zpět na části, které se biologicky rozloží a znovu vyživí prostředí. Odpad, který vytváříme otravuje náš svět a způsobuje vše možné utrpení – znamení toho, že jsme ztratili náš hudební smysl a vypadli jsme z rytmu kosmického zákonu harmonie. Bůh poskytuje všechny surové zdroje, ale dává nám na výběr, jak tyto materiály zpracujeme, buď v souladu s přírodními zákony a nebo proti nim. Podobně nám dává Bůh hlas a výběr buď hrát a zpívat v Jeho orchestru a nebo ve skupině jednoho, se svýho malým, krátkozrakým egem. Bůh nám umožňuje vybrat si slova, která si přejeme myslet, říkat a naše výběry rozhodnou o druhu světa, ve kterém žijeme nyní a v budoucnu.

V Bhagavad Gítě se píše, a také v jiných svatých písmech, že na co myslíme v čase vlastní smrti, to nás přeposune do dalšího života. A je smutné vědět, že spoustu lidí, kteří se setkají se smrtní nečekaně, např. v haváriích a nebo leteckých neštěstích, řeknou mantru, “Oh do pr…!“ nevědomě udávají směr k jejich další inkarnaci. Velký jógi Gandhi praktikoval své opakování mantry, a když ho zasáhla kulka jeho vraha, upamatoval si zašeptat “Ram,“, což bez debat jistě poslalo jeho duši dobrým směrem na jeho cestě. Bohova přirozenost je satchidananda—existence (sat), poznání (chit) a předně blaženost (ananda).  Bůh je vše vědoucí a všudy přítomný, ale pokud chceme poznat Jeho formu blaženosti – a kdo by nechtěl – musíme na to soustředit každou myšlenku a každé slovo, které vyřkneme. Bůh je slušný a nenarušuje naše plány, pokud my sami Jeho neoslovíme a nepožádáme oJeho účast v našem životě. Když chceme získat někoho pozornost, je důležité znát jejich jména. Tak stejné je to s Bohem: k získání jeho pozornosti ho musíš volat jménem. “hej ty” nestačí. Je lepší být vice specifický. Sánskrt je duchovní jazyk jemnosti a jemných vibrací. Mantry v sánskrtu složená ze jmen Boha jsou speciálně mocné. Většina lidí nevědomky plní jejich mysl a svět slovy, která se manifestují do světských a destruktivních podob, přispívající k negativitě a utrpení.

Moudří pracují na rozložení negativní reality skrze zpívání svatých jmen Boha. Zvuk předchází podobě. Jeho jméno (nama) vytváří Jeho podobu (rupa). Není rozdílu mezi jménem Božím a Bohem. Pokud chceš přebývat v bhav – náladě a rozpoložení Boží – pak použij mantry se svatými jmény k vyzdvihnutí Tvé mysli z konfliktu, strachu, zloby, zoufalství a všech běžných obav a nech se vnést do reality ananda – blaženost — Tvůj skutečný d(om)ov.


Sharon Gannon. Přeložila Naděžda Brzobohatá 

Comments


bottom of page