top of page

Verze inverze

Co se děje na podložce by mělo odrážet naši představu o světě a našeho konání v něm. Když se mluví o obrácených pozicích, tak většinou ty klasické, jako jsou Stoj na rukou (adho mukha vrkshāsana), Stoj na předloktí (pincha mayurāsana) a Stoj na hlavě s oporou (salamba śirsāsana) se nám vybaví jako první. Zřídka si někdo představí distribuce bohatství, snížení lidského plýtvání nebo snížení živočišného průmyslu. Pokud nad převrácenými pozicemi přemýšlíte čistě jako nad ásánami – pozicemi, ve cvičebně ve svém jógovém studiu, tak je to začátek, ale v žádném případě to tady nekončí. Je zajímavé poznamenat, že jednou z nejsilnějších převrácených pozic není ásána, ale mudra – vīparita karani, což se překládá jako “změna postoje” v klasickém textu Bihar školy Hatha Yoga Pradipika. V podstatě, pozice které mají vysoký stupěň tělesné inverze mají moc nám ukázat naše postoje, dispozice a pocity. Svítí světlem na naše tendence a orientace a speciálně na ty, vykonstruované v naší mysli. Když jsme vzhůru nohama, náš vztah s realitou se převrátil a může s sebou přinést strachy a nebo dokonce pocity nedostatečnosti a slabosti. Pokud převrácené pozice trénujeme bezpečně a s jasným vedením, tak se strach rozpustí a síla roste. Okamžitě si jsme vědomi nedostatku schopnosti kontrolovat tělo v prostoru, když se nám změní ložisko. Díky praxi se můžeme učit být více komfortní, pevní a schopní v novém pohledu na svět. Praxe ásán nám pomáhá konfrontovat naše způsoby bytí a můžeme začít vidět, kde jinde můžeme replikovat proces obrácených pozic v širším a hlubším slova smyslu. Síla a mentální statečnost potřebná k setkání se se strachem vyvolávající situací, jako je stoj na rukou uprostřed místnosti, může a měla by se přelít do každodenního života. Může to být děsivé mluvit proti něčemu, co vidíme, že není správné ve světě. Můžeme se bát, že budeme odmítnuti svými přáteli nebo rodinou, pokud tak uděláme. Můžeme vidět, že náš způsob života působí zbytečné množství škody ve světě, ale nemusíme přesně vědět, jak si osvojit životní styl, který je méně toxický nebo škodlivý. Může nás to vše děsit a můžeme mít pocit, že ztrácíme pocit toho, kam patříme nebo kdo jsme. V těchto chvílích, zbylý efekt z ásánové praxe nám může připomenout naši odolnost. S praxí a trpělivostí, správné výběry se sami budou ukazovat a my budeme dostatečně stateční je volit. Co se jednou zdálo nemožným, se stává možným a co bylo mimo náš dosah, jsme najednou schopni uchopit. Jako se všemi změnami, příprava je nejdůležitější. Jinak riskujeme nejenom to, že se vyčerpáme, ale také všechny okolo nás a snížíme veškerou hodnotu jakéhokoliv konání. The Hatha Yoga Pradipika přímo ukazuje na běžné pohyby vědomí, začínající v lebce, pohybující se směrem dolů a ven, v podstatě se v procesu úplně vyplítvá. Každý z nás tuhle zkušenost zažil. Když jsme s nějakou osobou, v místě nebo prostředí kde cítíme, že má negativní postoje nebo vliv a že nás to vyčerpává. Co se rozhodneme jíst, vystavit naši mysl, např. filmy, knihy, magazíny, atd. může přispět do nebo snížit naše panické zásoby. Dokonce slabě naplánovaná ásánová praxe nás může zanechat s pocitem vyčerpání než když jsme byli na začátku. Chceme naši praxi, výběry jídla, přátelství nebo práci, aby pomáhala zvýšit naši energii a rozšířit naše vědomí. Chceme, aby každá praxe přispěla k většímu vnímání celistvého bytí. Jógová praxe vždy začíná u sebe a září ven do všech vztahů s ostatními. Využijte tyto vzácné momenty v obrácených pozicích k vidění skrze nové oči. Buďte otevření účinkům, které každá ásána má a buďte v dialogu skrze hluboké naslouchání tomu, co přijde. Není cílem nasbírat neustále se zvětšující seznam cirkusových triků, ale je to vždy očištění nečistot v našem vidění a nerozhodnosti v našem konání. Napsal: Jules Febre Originál k přečtení zde. Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Commentaires


bottom of page